IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De berekening van de ecotoxicologische risico's van stoffen in het water van de Westerschelde
Schobben, H.P.M.; Kaag, N.H.B.M.; Scholten, M.C.Th.; van der Wal, J.T.; Stronkhorst, J. (1991). De berekening van de ecotoxicologische risico's van stoffen in het water van de Westerschelde. TNO-rapport, R 91/267. Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (IMET): Delft. 32 pp.
Part of: TNO-rapport, more

Available in  Authors 

Keywords
    Ecotoxicology; Water quality; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Schobben, H.P.M.
  • Kaag, N.H.B.M., more
  • Scholten, M.C.Th., more
  • van der Wal, J.T., more
  • Stronkhorst, J., more

Abstract
    De potentiële ecologische risico's van contaminanten in de Westerschelde zijn berekend op basis van een combinatie van meetgegevens. Deze betreffen de concentratie van contaminanten in dit gebied (m.b.v. SAWES = Systeem Analyse WESterschelde en WAKWAL = routinemetingen waterkwaliteit) en ecotoxicologische gegevens betreffende de effectconcentratie van die contaminanten t.a.v. mariene organismen (in MARITOX = ecologisch databestand betreffende estuariene en mariene eaquatische organismen). M.b.v. deze gegevens zijn de concentraties berekend die gelden als Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) niveau. Voor de risicobeoordeling van de gemeten concentraties van stoffen zijn twee berekeningsmethoden toegepast: de 'Inverse methode van Straalen' en de US EPA 'Quotiënt-methode'.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors