IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Toestand en ontwikkeling van de Westerschelde: methodiekontwikkeling om waterkwaliteitsgegevens te presenteren: met voorbeelden van zuurstof, stikstof, fosfor en silicium
ter Maat, K. (1994). Toestand en ontwikkeling van de Westerschelde: methodiekontwikkeling om waterkwaliteitsgegevens te presenteren: met voorbeelden van zuurstof, stikstof, fosfor en silicium. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 25 + bijlagen pp.

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
    Atlases; Graphics; Water quality; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • ter Maat, K.

Abstract
    Gaat in op een te ontwikkelen methodiek, die de toestand en ontwikkeling van de Westerschelde voor het onderdeel waterkwaliteit weergeeft in het kader van een te ontwikkelen atlas. De informatie over de waterkwaliteit kent een verschillende herkomst. Het probleem daarvan is de vergelijkbaarheid. Daarom worden de gegevens in de Schelde atlas gestandaardiseerd weergegeven. Er is naar gestreefd per parameter de meest bruikbare informatie opéén pagina weer te geven door middel van figuren en grafieken. Dit worden de zogenaamde atlasbladzijden. De parameters zuurstof, stikstof, fosfor en silicum zijn om te beginnen uitgewerkt.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author