IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ontwikkeling in de belasting en de waterkwaliteit van het Schelde-estuarium in de periode 1980 - 1991
Lefèvre, F.O.B. (1992). Ontwikkeling in de belasting en de waterkwaliteit van het Schelde-estuarium in de periode 1980 - 1991. DGW Rapport, 92.042. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS) Dienst Getijdewateren (DGW): Middelburg. 94 + bijlage pp.
Part of: DGW Rapport. Dienst Getijdewateren: Middelburg, more

Also published as
  • Lefèvre, F.O.B. (1992). Ontwikkeling in de belasting en de waterkwaliteit van het Schelde-estuarium in de periode 1980 - 1991. Dwg, 92(42). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Getijdewateren (DGW): Middelburg. 94 pp., more

Available in  Author 

Keywords
    Pollution; Water quality; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Lefèvre, F.O.B.

Abstract
    In het kader van project SCHOON wordt voor negentien stoffen (zware metalen, organische stoffen en nutriënten) een overzicht gegeven van de kennis omtrent de belasting van de rivier de Schelde en de zijdelingse belasting van het Schelde-estuarium door de neerslag en door lozingen van polders, kanalen, huishoudens en bedrijven. In 1988 treedt een trendbreuk op in de waterkwaliteit. Vanaf dat jaar dalen de concentraties van een aantal stoffen. Deze verbetering doet zich vooral voor in de Westerschelde en in de Schelde stroomafwaarts van Antwerpen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author