IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Het golfveld langs de Nederlandse kust bij een zeespiegelrijzing
Booij, N.; Holthuijsen, L.H. (1991). Het golfveld langs de Nederlandse kust bij een zeespiegelrijzing. Digital Hydraulics: Zwijndrecht. 143 + appendices pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Booij, N.
  • Holthuijsen, L.H.

Abstract
    Er is allereerst bepaald wat het belang is van een zeespiegelrijzing voor het golfbeeld in de volgende kustvakken: Hondsbosse Zeewering, Haringvliet, Afsluitdijk en Westerschelde. Als tweede zijn de onzekerheden in dit golfbeeld onderzocht t.g.v. onzekerheden in zeespiegelrijzing en daarmee samenhangende omgevingsparameters. Hierbij zijn de significante golfhoogte, de gemiddelde golfperiode en golfrichting en de golfrichtingsspreiding bekeken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors