IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Schonere Schelde door slibverwijdering: het effect van slibverwijdering in de beneden Zeeschelde op de waterkwaliteit en slibhuishouding in de Westerschelde: evaluatie van een bepaling uit de WVO-vergunning onderhoudsbaggerspecie
Salden, R.M. (1998). Schonere Schelde door slibverwijdering: het effect van slibverwijdering in de beneden Zeeschelde op de waterkwaliteit en slibhuishouding in de Westerschelde: evaluatie van een bepaling uit de WVO-vergunning onderhoudsbaggerspecie. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.015. RIKZ: Den Haag. 104 pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Author 

Keywords
    Dredging; Mud; Water quality; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Salden, R.M.

Abstract
    Op basis van baggerhoeveelheden, veldgegevens van de sedimentsamenstelling en sedimentherkomst en van een aantal waterkwaliteitsparameters in de afgelopen jaren, is een inschatting gemaakt van de bijdrage die slibverwijdering in de periode 1992-1996 heeft geleverd aan de ontwikkeling van de waterkwaliteit in de Westerschelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author