IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De Rijntakken van de bovenrivieren sedert 1600
van Til, K. (1979). De Rijntakken van de bovenrivieren sedert 1600. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR): Arnhem. 36 + bijlage pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van Til, K.

Abstract
    Beschrijft de geschiedenis vanaf 1600 van de bovenrivieren in Nederland, t.w. de Rijn, Pannerdensch Kanaal, Waal en IJssel. Gaat o.m. in op de aanleg van de Schenkenschans op het splitsingspunt van Boven-Rijn, Waal en Neder-Rijn; het ontstaan van het Pannerdensch Kanaal en de daardoor gewijzigde afvoerverdeling; het ontstaan van het Bijlandse Kanaal; het splitsingspunt te Pannerden en de afsplitsing van de IJssel; de normalisatie der Rijntakken; de Rijnkanalisatie; de Schelde-Rijnverbinding etc.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author