IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Westerschelde t0-survey: data rapport
Limburg, J.; Feenstra, R.; Hendriks, P.; De Meijer, R.J. (1999). Westerschelde t0-survey: data rapport. NGD-KVI: Groningen. 10 + bijlage pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Bottom topography; Mapping; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Limburg, J.
  • Feenstra, R.
  • Hendriks, P.
  • De Meijer, R.J., more

Abstract
    Beschrijft de resultaten van een radiometrische kartering van het gedeelte van de Westerschelde gesitueerd tussen de dorpen Borssele en Hansweert. Het primaire doel van de survey was om een kaart te maken van de Scheldebodem voordat begonnen wordt met het dumpen van boorspecie uit de Westerscheldetunnel. Zo'n t0 kaart is nodig om in de toekomst de verspreiding van het gedumpte materiaal door de Westerschelde te kunnen volgen. De metingen, die zijn uitgevoerd met het MEDUSA meetsysteem, laten zien dat de bodem van het bevaren gebied voornamelijk uit zand bestaat, maar dat er op de ondiepste gedeelten ook slib gevonden wordt. Daarnaast worden er op diverse plaatsen slakken gevonden. Verder is het duidelijk geworden dat omstandigheden waaronder gemeten moet worden (een sterke stroming, grote dieptevariaties over kleine afstanden en drukke scheepvaart) een speciale aanpak vereisen van de metingen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors