IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

K2005*WSMOND - t0 meting [cd-rom]
(2002). K2005*WSMOND - t0 meting [cd-rom]. [S.n.]: [s.l.]. 1 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) van Rijkswaterstaat streeft middels het programma KUST*2005 naar kennisontwikkeling over de morfologie van het Nederlandse kustsysteem en naar ervaring met het gebruik van innovatieve meetmethoden en modellen. In het kader van het deelproject K2005*WSmond vindt onderzoek plaats naar de morfologische interactie tussen de monding van Westerschelde en aangrenzende gebieden. Om inzicht te krijgen in de transportrichting van het sediment in een deel van de Westerscheldemonding is voorzien in een tracerproef in het Oostgat. De tracer zal bestaan uit glauconiethoudend zand afkomstig uit de Westerscheldetunnel, en wordt op een locatie in het Oostgat gestort. Doordat deze tracer, naar verwachting, andere radiometrische eigenschappen heeft dan de bodem in het Oostgat is het mogelijk deze te monitoren met de Medusa-meettechniek. Monitoring geeft inzicht in de netto sedimenttransportrichting en in de netto transportsnelheid van de tracer Beschrijving van de CD De resultaten

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top