IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Bodemdieren in de Westerschelde monitoren en de verspreiding voorspellen met habitatmodellen: managementsamenvatting van een studie naar verbeteringsmogelijkheden door rekening te houden met schaaleffecten
Twisk, F. (2005). Bodemdieren in de Westerschelde monitoren en de verspreiding voorspellen met habitatmodellen: managementsamenvatting van een studie naar verbeteringsmogelijkheden door rekening te houden met schaaleffecten. Werkdocument RIKZ, 2005.814w. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. 10 + bijlage pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 
Document type: Interim report

Keywords
    Benthos; Distribution; Fauna; Habitat improvement; Models; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 

Abstract
    Bespreekt de resultaten van een studie waarin de invloed van de waarnemingsschaal op de waargenomen samenhang tussen bodemdiervoorkomen en hun leefomgeving (habitat) centraal stond. Een beter begrip van die invloed is van belang voor het vergroten van de mogelijkheden om de effecten van veranderingen in omgevingsfactoren als diepte en sedimentsamenstelling op het voorkomen van bodemdieren betrouwbaar in te schatten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author