IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

[Specimen-Westerschelde]
van Maldegem, D. (1996). [Specimen-Westerschelde]. Werkdocument RIKZ, AB-96.824x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 36 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 
Document type: Interim report

Keywords
    Dredge spoil; Dredging; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van Maldegem, D., more

Abstract
    Het huidige baggerspecie(verspreidings)beleid leidt in Zeeland tot een beheersprobleem. Doel van het project SPECIMEN is te komen tot de formulering van een beleid, waarbij waarbij de (gestorte) specie voldoet aan een bepaalde norm. Hiertoe bepaalt SPECIMEN voor enkele beleidsvarianten de effecten van verspreiding op de water- en bodemkwaliteit voor de Nederlandse zoute wateren. Dit werkdocument behandelt op thematische wijze de SPECIMEN-studies en berekeningen voor de Westerschelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author