IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Microverontreinigingen in sediment en biologisch materiaal van de Westerschelde: resultaten bemonstering 1989
(1990). Microverontreinigingen in sediment en biologisch materiaal van de Westerschelde: resultaten bemonstering 1989. Waterloopkundig Laboratorium | WL: Delft. 13 + figuren + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    In het kader van het beleids- en beheersplan 'Omgaan met water' heeft de Dienst Getijdewateren het project SAWES (Systeemanalyse Westerschelde) opgezet om zo kennis te verwerven en inzicht te krijgen in de gevolgen van verontreinigingen, en een reductie daarvan, voor de natuur-, recreatie- en visserijfunctie van de Westerschelde. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de analyses van de microverontreinigingen (van m.n. metalen - Ca, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn - , PCB's en PAK's) in het sediment en biologisch materiaal (microfythobenthos, zoöplankton, botlevers en eieren) van verschillende monsterlocaties en de Westerschelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top