IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

ECOMORF : de modellering van de hydrodynamica in het intergetijdengebied
van Banning, G.K.F.M. (2000). ECOMORF : de modellering van de hydrodynamica in het intergetijdengebied. Alkyon/Svasek: Emmeloord. 44 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van Banning, G.K.F.M., more

Abstract
    De eerste stappen in het onderzoek worden beschreven die moeten leiden tot de beantwoording van de doelstelling van ECOMORF. Er wordt onderzoek verricht naar de wisselwerking tussen beddingvormen en hydrodynamica op ondiep water (zowel stroom als golven), waarbij de bevindingen worden getoetst aan waargenomen en berekende resultaten in de Westerschelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author