IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Scheepvaartbaten verruiming van de vaarweg van de Schelde: bulksector
Kats, S.; Roelse, K.; Rozemeijer, S.; Wortelboer, P. (2004). Scheepvaartbaten verruiming van de vaarweg van de Schelde: bulksector. Adviesdienst Verkeer en Vervoer: Rotterdam. 43 + bijlage pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Shipping; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Kats, S.
  • Roelse, K.
  • Rozemeijer, S.
  • Wortelboer, P.

Abstract
    In het kader van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, onderzoekt het CPB in de deelstudie toegankelijkheid en externe veiligheid de kosten en baten van verruiming van de Schelde. In dit rapport berekent AVV de baten voor de bulksector. Doelstelling van dit onderzoek is het kwantificeren van de directe scheepvaartbaten van de verdere verruiming van de Schelde voor de bulksector. Het betreft de baten van schepen die de haven van Antwerpen aandoen. Er wordt niet verder aangegeven bij welke partij of welke regio de baten zullen neerslaan.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors