IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Aasgarnalen en Daphnia in de Binnenschelde : onderzoek naar de sturingsparameters voor het voorkomen van Daphinia Pulex in de Binnenschelde
(1990). Aasgarnalen en Daphnia in de Binnenschelde : onderzoek naar de sturingsparameters voor het voorkomen van Daphinia Pulex in de Binnenschelde. AquaSense: Amsterdam. 27 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    De Binnenschelde is een geëtrofieerde plas met een oligohalien karakter. De plas is met behulp van een dam afgesloten van de Oosterschelde en staat via een spui in verbinding met het Zoommeer. De zoöplankton-dichtheid is laag en cladoceren ontbreken bijna geheel. Als gevolg hiervan is de graasdruk op het fytoplankton door het zoöplankton gering. Het aasgarnaaltje komt wel in grote dichtheden voor. In het aangrenzende Zoommeer komen grote dichtheden Daphnia pulex voor. In principe is Daphinia pulex dus in staat om vanuit het Zoommeer de Binnenschelde te koloniseren.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top