IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Opwarming Westerscheldetunnel ten gevolge van hoge verkeersdichtheid
Paap, F.; Lemaire, A. (2002). Opwarming Westerscheldetunnel ten gevolge van hoge verkeersdichtheid. TNO: Delft. 13 + bijlage pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Tunnels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Paap, F.
  • Lemaire, A.

Abstract
    In de Westerscheldetunnel wordt gebruik gemaakt van een 45 mm dikke fendolite beschermlaag op het beton om dit in geval van brand te beschermen tegen beschadiging door de hitte van het vuur. Een mogelijk nadeel van deze bescherming zou zijn dat door de isolerende werking de door het verkeer geproduceerde warmte niet voldoende snel afgevoerd kan worden, met als gevolg onacceptabel hoge temperaturen in de tunnel. Om te onderzoeken hoe groot de opwarming zou kunnen worden is TNO Centrum voor Brandbeveiliging gevraagd om met behulp van berekeningen de temperatuurstijging bij enkele verkeersscenario's te schatten. Aan de hand van de uitkomsten kan bepaald worden hoe groot het probleem van opwarming door hoge verkeersdichtheid mogelijk kan gaan worden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors