IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Bodemhoogte ontwikkeling van het intergetijdegebied in de Westerschelde: naar aanleiding van sedimentatie/erosie-plot metingen in de periode van 1989 tot 1994
Ruitenbeek, M. (1995). Bodemhoogte ontwikkeling van het intergetijdegebied in de Westerschelde: naar aanleiding van sedimentatie/erosie-plot metingen in de periode van 1989 tot 1994. Universiteit Utrecht, Vakgroep Fysische Geografie/Rijksinstituut voor Kust en Zee /RIKZ: Middelburg. 66 + bijlage pp.

Available in Author 
Document type: Dissertation

Keywords
    Erosion; Geomorphology; Sedimentation; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Ruitenbeek, M.

Abstract
    Beschrijving van de ontwikkelingen van de intergetijdegebieden in de Westerschelde op basis van sedimentatie/erosie-plot metingen, waarbij gekeken wordt naar de veranderingen per meetraai en per plot over de periode 1989-1994, in relatie tot de ligging van de raai en de ontwikkelingen van de plaat waarop de raai ligt. Tevens wordt bekeken hoe dit past in de grootschalige morfologische veranderanderingen in de Westerschelde. Daarnaast worden de waargenomen ontwikkelingen verklaard op grond van sedimentatie- en erosieprocessen, rekening houdend met middellange (jaren) en korte termijn (seizoenen) ontwikkelingen. Tot slot zijn de meetprogramma's van de sedimentatie/erosie-raaien en de sedimentkarakteristieken geëvalueerd, waaruit een aantal aanbevelingen volgen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author