IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De operationalisatie van het waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium
Kater, B.J. (1994). De operationalisatie van het waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.006. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 40 pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Author 

Keywords
    Models; Water quality; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 

Abstract
    Beschrijft de operationalisatie van het waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium (OPERAWES) tot een hulpmiddel bij beleidsvoorbereiding en -advisering. Het model berekent de waterkwaliteit uit opgegeven belastingen voor stoffen uit de zuurstofcyclus en de stikstofcyclus, voor fytoplankton, zware metalen en organische microverontreinigingen. Het model is gekoppeld aan het programmapakket SENECA.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author