IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

PCB-onderzoek Schelde
Iedema, C.W. (1988). PCB-onderzoek Schelde. Notitie AXW, 88.130. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 45 + bijlage pp.
Part of: Notitie AXW. Directie Zeeland: Middelburg, more

Available in  Author 

Keywords
    Bioassays; Ecotoxicology; Monitoring; PCB; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Iedema, C.W., more

Abstract
    In deze notitie wordt een eerste aanzet gegeven voor een monitoringprogramma voor de rivier de Schelde, gericht op het in beeld brengen van de belangrijkste verontreinigingsbronnen in het stroomgebied. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar stoffen die in de Westerschelde de meeste zorgen baren, met name PCB, PAK, TBT en cadmium. Qua opzet en methodiek wordt zoveel mogelijk aangesloten bij vergelijkbare programma's die voor de Maas en de Rijn zijn uitgevoerd. Voor de actief biologische monitoring werd daar gebruik gemaakt van de driehoeksmossel (Dreissena polymorpha), voor de Schelde is deze waarschijnlijk niet geschikt.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author