IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Invloed van ingrepen in het mondinggebied van de Westerschelde: evaluatie aan de hand van ESTMORF berekeningen: verslag
Wang, Z.B. (2003). Invloed van ingrepen in het mondinggebied van de Westerschelde: evaluatie aan de hand van ESTMORF berekeningen: verslag. RIKZ: Delft. 19 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Geomorphology; Modelling; Sand; Sediments; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 

Abstract
    Aan de hand van berekeningen met het ESTMORF Westerschelde model zijn de invloeden van drie voorgenomen beheermaatregelen in de monding van de Westerschelde, t.b.v. kustverdediging en verbetering van vaargeulen, geëvalueerd: 1) Het verflauwen van de oostelijke geulwandhelling van het Oostgat door storten. 2) Het verdiepen van de Walvischstaart. 3) Het verdiepen van de geul Wielingen - Scheur. De effecten van deze ingrepen, zowel positief als negatief, zijn van belang voor de beslissing tot wel of niet uitvoeren ervan. Voor het beheer is het ook belangrijk om te weten hoe lang de maatregelen effectief zullen zijn, en hoe ze eventueel kunnen worden onderhouden. De conclusies uit de studie kunnen als volgt worden samengevat: Door de beperkte omvang van de beschouwde ingrepen hebben ze weinig invloed op de grootschalige morfologische ontwikkeling. Ook de invloeden op de debietverdeling over de verschillende geulen in het mondinggebied zijn beperkt. De invloeden van de ingrepen beperken zich dus tot hun direct effect.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author