IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Beleidsanalyse slib en ecologie: een kwalitatieve analyse en vergelijking van nationale en internationale beleidsdoelen met betrekking tot slib en ecologie in de Noordzeekustzone, Waddenzee en Westerschelde
Schouten, P. (2004). Beleidsanalyse slib en ecologie: een kwalitatieve analyse en vergelijking van nationale en internationale beleidsdoelen met betrekking tot slib en ecologie in de Noordzeekustzone, Waddenzee en Westerschelde. Bureau Waardenburg Rapport, 04-172. Bureau Waardenburg: Culemborg. 56 + bijlagen pp.
Part of: Bureau Waardenburg Rapport. Bureau Waardenburg: Culemborg, more

Available in  Author 

Keywords

Author  Top 
  • Schouten, P., more

Abstract
    In 2004 is het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) gestart met het project 'Beoordelingskader slib'. Het hoofddoel van dit project is een graadmeter voor slib en vertroebeling in de Noordzee kustzone en aanliggende watersystemen. In het kader van dit project heeft RIKZ aan Bureau Waardenburg gevraagd een beleidsanalyse slib en ecologie uit te voeren. De voorliggende kwalitatieve analyse en vergelijking van nationaal en internationaal beleid met betrekking tot slib en ecologie in de Noordzee, de Waddenzee en de Westerschelde is het resultaat.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author