IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Profielen van enkele elementen in het sediment van het Schelde-estuarium: verkennend onderzoek naar het voorkomen en het verloop van de concentraties van enkele weinig onderzochte elementen in het sediment van het Schelde-estuarium van Vlissingen tot Rupelmonde
van Hattum, T. (1996). Profielen van enkele elementen in het sediment van het Schelde-estuarium: verkennend onderzoek naar het voorkomen en het verloop van de concentraties van enkele weinig onderzochte elementen in het sediment van het Schelde-estuarium van Vlissingen tot Rupelmonde. Werkdocument RIKZ, AB-96.835x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 37 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 
Document types: Dissertation; Interim report

Keywords
    Chemical elements; Sediments; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van Hattum, T.

Abstract
    Aan de orde komen juist die sporen-elementen en hoofd-elementen die in 'standaard' sedimentenonderzoeken niet worden geanalyseerd. Er is geen reden om aan te nemen dat enkele van deze elementen minder schadelijk zijn dan bijvoorbeeld zware metalen voor organismen. Met het oog op de toenemende toepassing in de industrie als alternatief op de milieugevaarlijke stoffen is het zinvol om te bekijken in welke mate deze stoffen in het sediment voorkomen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author