IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Empirische relaties in de morfologie van het Westerschelde estuarium
Neessen, C.A.J. (2000). Empirische relaties in de morfologie van het Westerschelde estuarium. [S.n.]: Middelburg. 56 (150) pp.

Keywords
    Bottom topography; Channels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Neessen, C.A.J.

Abstract
    In dit onderzoek wordt dieper op empirische relaties ingegaan in het Schelde-estuarium. Het onderzoek heeft tot doel om de morfologie van de Westerschelde en de geulen in de Westerschelde te parameteriseren, zonder getijbewegingen en stromingen hierbij te betrekken. Het doel is om te zoeken naar empirische verbanden tussen: de dimensies en de vorm van de Westerschelde en de afstand; en de dimensies en vorm van getijgeulen en; de horizontale geometrie, de aard van de geul, de natuurlijkheid van de geul en de morfologische ontwikkelingen van de geul.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author