IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Tidal asymmetry and residual sediment transport in estuaries: a literature study and application to the Western Scheldt
Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L. (1999). Tidal asymmetry and residual sediment transport in estuaries: a literature study and application to the Western Scheldt. Delft Hydraulics: Delft. 69 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Estuaries; Hydrodynamics; Residual flow; Sediment transport; Sedimentation; Tides; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Wang, Z.B., more
  • Jeuken, C.J.L., more
  • de Vriend, H.J., revisor, more
  • Stive, M.J.F., revisor, more

Abstract
    Het doel van de voorliggende studie is drieledig. In de eerste plaats geeft het een literatuuroverzichtvan de bestaande theorieën en concepten met betrekking getij-asymmetrie en hetresiduele sediment (zand) transport in estuaria. Vervolgens wordt de toepasbaarheid van deconcepten geëvalueerd voor de Westerschelde Tot slot worden op basis van de resultatenaanbevelingen voor vervolg-onderzoek gedaan waarmee de huidige kennis, inzakegetij asymmetrie, sediment transport en morfologie, kan worden vergroot engeoperationaliseerd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors