IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Advies aanleg geulwandverdediging Saeftinge
Kornman, B.A.; Arends, A.; Vroon, J.H. (1998). Advies aanleg geulwandverdediging Saeftinge. Werkdocument RIKZ, AB-98.849x. RIKZ: Middelburg. 24 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 
Document type: Interim report

Keywords
    Bank protection; Channels; ANE, Netherlands, Westerschelde, Saeftinge; Marine; Brackish water

Authors  Top 

Abstract
    In het kader van de verruimingswerkzaamheden (verdieping 48'/43') wordt er aantal geulwanden in de Westerschelde verdedigd. Bij Saeftinge is vanaf Baalhoek een verdediging voorzien van 6 km lengte. De verdediging begint op de bodem van de geul en eindigt op NAP -2m en bestaat uit stortsteen, fosfor - en staalslakken. Door de directie Zeeland is besloten de lengte van de geplande verdiging opnieuw in beschouwing te nemen. Dit naar aanleiding van de conclusies van het project Oostwest (afname van de morfologische dynamiek in het oostelijk deel van de Westerschelde), het veranderd waterbeleid (veerkrachtige systemen) en het besef dat erosie van het schor geen probleem hoeft te zijn, mits de erosie beperkt blijft en de veiligheid van de waterkering niet in het geding is. De Directie Zeeland het naar aanleiding van dit alles aan het RIKZ gevraagd een advies op te stellen waarin een prognose wordt gedaan over de morfologische en hydrodynamische ontwikkelingen in het desbetreffende gebied bij verschillende lengten van verdedigen voor rspectievelijke de korte, middellange en lange termijn.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors