IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Chemische maatlatten zoute watersystemen: risicobeoordeling Nederlandse zoute watersystemen voor de watersysteemverkenning
van Eck, G.Th.M.; Groeneveld, G.; Burger, G. (1994). Chemische maatlatten zoute watersystemen: risicobeoordeling Nederlandse zoute watersystemen voor de watersysteemverkenning. Werkdocument RIKZ, AB-94.865X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 64 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 
Document type: Interim report

Keywords
    Chemical compounds; Pollution; Water policy; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van Eck, G.Th.M., more
  • Groeneveld, G.
  • Burger, G.

Abstract
    In de voorgestelde methode voor risicobeoordeling staat de zogenaamde maatlat centraal. Daarop staan de beleidswaarden (Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) en Verwaarloosbaar Risico (VR), risicowaarden (grenswaarde en streefwaarde) en meetwaarden (achtergrondconcentratie, detectielimiet en toetswaarde). Voor de Nederlandse zoute wateren zijn voor de jaren 1985-1990 op basis van het WORSRO- en het ZEEPEST bestand maatlatten getekend voor alle binnen het project Watersysteemverkenningen gekozen doelvariabelen en wel voor de matrices totaal watermonster, opgeloste fase, particulaire fase en waterbodem. Naar aanleiding hiervan is de mate van verontreiniging per zoutwatersysteem beoordeeld, waarbij duidelijke verschillen zijn te zien tussen b.v. Westerschelde (zwaar verontreinigd) en Eems-Dollard estuarium (relatief weinig verontreinigd).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors