IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

ERASES: uitbreiding van het Ecotoxicologische Risico-Analysemodel Schelde-estuarium: vooronderzoek
Groenenberg, M. (1997). ERASES: uitbreiding van het Ecotoxicologische Risico-Analysemodel Schelde-estuarium: vooronderzoek. Werkdocument RIKZ, AB-97.811x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 
Document type: Interim report

Keywords
    Ecotoxicology; Models; PCB; Pesticides; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Groenenberg, M., more

Abstract
    In dit vooronderzoek wordt de uitbreiding van het Ecotoxicologische Risico-Analysemodel onderzocht, met de bedoeling om bij het uitvoeren van beleidsalternatieven niet alleen iets over de effecten te kunnen zeggen aan de hand van de chemische normen, maar ook ecotoxicologische uitspraken te kunnen doen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author