IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Benedenrivieren in de jaren zestig: persoonlijke herinneringen van een hoofdingenieur-directeur
Ferguson, H.A. (1994). Benedenrivieren in de jaren zestig: persoonlijke herinneringen van een hoofdingenieur-directeur. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: Den Haag. 60 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Ferguson, H.A.

Abstract
    Met deze publikatie wordt niet beoogd een volledig beeld te geven van de werkzaamheden van de voormalige Directie Benedenrivieren van Rijkswaterstaat. Schetst de sfeer en de aard van de (vaak gecompliceerde) waterhuishoudkundige problematiek in het beheersgebied. Bespreekt de Rotterdamse Waterweg, verkeersvraagstukken (bruggen en tunnels), baggeren op en voor de Waterweg, problemen rond de waterhuishouding (verzilting), planologie in de jaren zestig, de havenmond bij Hoek van Holland, en de nieuwe Schelde-Rijnverbinding.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author