IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Inventarisatie fysische randvoorwaarden voor de dijkverhogingen langs de Westerschelde
Roelse, P.; Walhout, T. (1990). Inventarisatie fysische randvoorwaarden voor de dijkverhogingen langs de Westerschelde. Nota GWWS, 90.13.077. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 5 + bijlagen pp.
Part of: Nota GWWS. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg, more

Available in  Authors 

Keywords
    Embankments; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Roelse, P.
  • Walhout, T.

Abstract
    Ten behoeve van de Wet op de Waterkering dient de Minister iedere 5 jaar bijgestelde randvoorwaarden voor waterkeringen beschikbaar te stellen. De in het verleden gebruikte randvoorwaarden voor de dijken langs de Westerschelde zijn in deze notitie verzameld en vastgelegd, alsmede de wijze van aanpak om tot die randvoorwaarden te komen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors