IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Europese Kaderrichtlijn Water 2000/60. Internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde: analyse overkoepelend rapport
(2005). Europese Kaderrichtlijn Water 2000/60. Internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde: analyse overkoepelend rapport. Internationale Scheldecommissie (ISC): Antwerpen. 41 + kaart pp.

Available in

Keywords
    Climate; Environmental impact; Geography; Geology; Ground water; Hydrology; Land use; Man-induced effects; Population dynamics; Surface water; Tidal effects; Water management; Water policy; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Schelde R. [Marine Regions]; France, Escaut R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water; Fresh water

Project Top 
  • Water Framework Directive: Scheldt Basin, more

Abstract
    Geeft een algemene beschrijving van het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde, waarbij wordt ingegaan op de fysische geografie, klimaat, geologie en hydrologie, landgebruik, invloed van getijden en bevolking en menselijke activiteiten in het scheldedistrict. Beschrijft vervolgens de belangrijkste coördinatieacties en de resultaten van de transnationale analyse op stroomgebiedsdistrictniveau, met het accent op oppervlaktewater, grondwater, economische analyse en scenario?s en risicoanalyse. Overkoepelend hierbij is de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in het Scheldedistrict, zowel nationaal als internationaal.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top