IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De schorren van de Westerschelde 1990/1993: overzichtskaarten van de vegetatie met begeleidende rapportage
von Asmuth, J.R.; Stenfert-Steehouwer, E.R.; Reitsma, J.M. (1996). De schorren van de Westerschelde 1990/1993: overzichtskaarten van de vegetatie met begeleidende rapportage. RWS, Meetkundige Dienst, afdeling GAT (Geo-advisering Thema): Delft. 19 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • von Asmuth, J.R.
  • Stenfert-Steehouwer, E.R.
  • Reitsma, J.M.

Abstract
    De vegetatiekartering is uitgevoerd in het kader van het landelijk monitoringprogramma VEGWAD. Nevendoel is het vastleggen van eventuele effecten van baggerwerkzaamheden in de Westerschelde. Het gekarteerde gebied is het buitendijkse gebied langs de Westerschelde, met een oppervlakte van 2700 ha. Het merendeel bestaat uit schor en het overige oppervlak uit vrijwel onbegroeid slik. In hoofdzaak gaat het om zilte tot brakke begroeiingen, plaatselijk komen kleine oppervlaktes duinvegetatie voor.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors