IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De effecten van het storten van boorspecie in de Westerschelde: deelstudie in het kader van de MER boorspecie Westerscheldetunnel
Hoogeboom, B.P.; Rotmensen, G.J. (1998). De effecten van het storten van boorspecie in de Westerschelde: deelstudie in het kader van de MER boorspecie Westerscheldetunnel. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.013. RIKZ: Middelburg. 161 + bijlagen pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors 

Keywords
    Drilling fluids; Environmental effects; Ocean dumping; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Hoogeboom, B.P.
  • Rotmensen, G.J.

Abstract
    In dit rapport worden de milieueffecten beschreven die het storten van boorspecie kan hebben op de morfologie en getij, slibhuishouding en water- en bodemkwaliteit, de ecologie en de gebruiksfuncties van de Westerschelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors