IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kaartering van de bodemsamenstelling van het westelijk gedeelte van de Westerschelde: methode en resultaten
de Looff, D. (1980). Kaartering van de bodemsamenstelling van het westelijk gedeelte van de Westerschelde: methode en resultaten. Notitie WWKZ, 80.V009. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging: Vlissingen. 9 + bijlagen pp.
Part of: Nota WWKZ. Rijkswaterstaat. District Kust en Zee, more

Available in  Author 

Keywords
    Geological surveys; Geology; Pedology; Pedology; Sediment sampling; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • de Looff, D.

Abstract
    Van het in de jaren 1973 tot en met 1979 in de Westerschelde verrichte onderzoek naar de samenstelling van de bovenste bodemlaag zijn de resultaten met betrekking tot het westelijke, tussen Vlissingen en Baarland gelegen deel van de Westerschelde (vakken 4, 5 en 6) samengevat.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author