IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Een slib-transportmodel van het Schelde estuarium ten behoeve van waterkwaliteitsmodellering
Salden, R.M. (1997). Een slib-transportmodel van het Schelde estuarium ten behoeve van waterkwaliteitsmodellering. Werkdocument RIKZ, OS-97.116x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 31 + figuren pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 
Document type: Interim report

Keywords
    Models; Sediment transport; Water quality; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Salden, R.M.

Abstract
    Een driedimensionaal (3D) slib-transportmodel is ontwikkeld om de gevolgen van toekomstige infrastructurele maatregelen te berekenen en om meer inzicht te verkrijgen in de gevolgen van slibverwijdering in de Beneden Zeeschelde op het transport van fluviatiel en marien slib. Voor het model is gebruik gemaakt van het 3D waterbewegingsmodel TRIWAQ en SLIB3D dat de eigenschappen van slib verdisconteert.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author