IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

IJking en verificatie van het één-dimensionaal mathematisch model IMPLIC voor het Scheldebekken met bodemligging 1981
Bollebakker, G.P. (1985). IJking en verificatie van het één-dimensionaal mathematisch model IMPLIC voor het Scheldebekken met bodemligging 1981. Notitie WWKZ, 85.V006. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 16 + bijlagen pp.
Part of: Notitie WWKZ. Rijkswaterstaat. District Kust en Zee, more

Available in  Author 

Keywords
    Mathematical models; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Bollebakker, G.P.

Abstract
    Tengevolge van gewijzigde bodemgeometrie is het 1-dimensionale model IMPLIC voor onderzoek naar de waterbeweging in het Scheldebekken aangepast aan de situatie in 1981. De ijking valt in twee delen uiteen : enerzijds een berekening met als randvoorwaarden waterstanden over de periode 6 mei 1982 - 11 mei 1982, anderzijds een verificatie d.m.v. een berekening met als randvoorwaarden waterstanden over de periode 7 juni 1982 - 10 juni 1982. De resultaten worden gepresenteerd in waterstandstromen, debietkrommen en tabellen met afwijkingen van het model t.o.v de natuur.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author