IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Thematische atlas zuidwest Nederland
(1999). Thematische atlas zuidwest Nederland. Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst: Delft. 46 pp.

Available in
Document type: Atlas

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Bevat: overzicht topografie; gemeente-indeling; dominant bodemgebruik; ruimtegebruik water voor de Westerschelde en Voordelta; nieuwe kaart van Nederland; ecologische hoofdstructuur; streekplannen; stedelijke ontwikkeling binnen Zeeland, Zuid-Holland; ontwikkeling van de landbouw voor Zeeland, Zuid-Holland zuid, west Brabant, ontwikkeling van de recreatie;nieuwe infrastructuur en ontsluiting regio; mainport ontwikkeling Rotterdam; VINEX; waterschappenindeling; dijkringgebieden; waterstaatkundige informatie; waterdiepten (open water); gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner; gemiddelde bevolkingsdichtheid per vierkante km; aantallen bedrijven in de industriesector; aantallen bedrijven in de dienstensector. Dit alles binnen het plangebied.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top