IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderzoek naar concentraties (en variaties hierin) van nutrienten, PCB's, PAK's en pesticiden in de Schelde ter hoogte van Rupelmonde in 1991 en 1992, voor het beter definieren van de invoerparameter " belasting te Rupelmonde " voor het SAWES-model
Huter, H. (1992). Onderzoek naar concentraties (en variaties hierin) van nutrienten, PCB's, PAK's en pesticiden in de Schelde ter hoogte van Rupelmonde in 1991 en 1992, voor het beter definieren van de invoerparameter " belasting te Rupelmonde " voor het SAWES-model. [S.n.]: Middelburg. 20 + bijlagen pp.

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
    PCB; Pesticides; Pollution; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Huter, H.

Abstract
    Resultaten van de metingen te Rupelmonde worden verwerkt en vervolgens vergeleken met de oude aanname die is gemaakt voor het SAWES model, en op grond hiervan voor de onderzochte stoffen een nieuwe input voor het model te definiëren.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author