IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Studie naar morfologische effecten van storten en baggeren in de Westerschelde: ten behoeve van MER storten gebaggerd materiaal
Wang, Z.B.; Thoolen, P.M.C.; Fokkink, R.J. (1997). Studie naar morfologische effecten van storten en baggeren in de Westerschelde: ten behoeve van MER storten gebaggerd materiaal. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 33 + figuren + bijlage pp.

Available in  Authors 
Document type: Final report

Keywords
    Channels; Dredging; Stability; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Wang, Z.B., more
  • Thoolen, P.M.C., more
  • Fokkink, R.J., more

Abstract
    Ten behoeve van het MER voor storten van gebaggerd materiaal naar aanleiding van geplande verdieping van de vaargeul in de Westerschelde zijn de effecten van vijf verschillende bagger-/stortscenario's geanalyseerd met ASMITA, ESTMORF-IMPLIC en theoretische beschouwingen. Het gaat expliciet om de effecten op getijdoordringing, op de morfologische veranderingen van de geulen en op de natuurlijkheid van estuarium.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors