IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Het scheepvaartverkeer op de rede van Zeebrugge
(1980). Het scheepvaartverkeer op de rede van Zeebrugge. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ): Rijswijk. 32 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Op verzoek van de Belgische overheid werd door Rijkswaterstaat een verkeersonderzoek gehouden naar de eventuele consequenties van de voorgenomen LNG-aanlanding in Zeebrugge. Een in aug. 1978 uitgevoerde radarmeting naar de beïnvloeding van de zeewaartse uitbreiding van de haven van Zeebrugge op het redeverkeer en het scheepvaartverkeer van en naar de Westerschelde havens beperkt zich tot het redegebied van Zeebrugge.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top