IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verkeersdienst DGSM-Distrikt Scheldemond " operationele opzet "
Smit, J. (1983). Verkeersdienst DGSM-Distrikt Scheldemond " operationele opzet ". Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 113 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Smit, J.

Abstract
    In dit rapport wordt uitvoerig ingegaan op de operationele opzet van het DGSM-Distrikt Scheldemond. In Hoofdstuk 3 wordt de operationele opzet nader gedetaillerd. In hoofdstuk 4 worden 14 verkeersdiensttaken m.b.t. het scheepvaartverkeer aangegeven en uitvoerig toegelicht. Zij behelzen in het algemeen taken zoals uitvoering toelatingsbeleid, houden van toezicht en zonodig geven van verkeersaanwijzingen, verlenen van navigatie-assistentie en afstemming met sluisleiding t.b.v. schutten. De wijze waarop deze taken kunnen worden uitgevoerd is aangegeven in hoofdstuk 5 en is samengevat in de " Konklusies en aanbevelingen " . In de hoofdstukken 6 t/m 10 wordt nader ingegaan op de centrale post van de verkeersdienst te Vlissingen, de verkeerspost te Vlissingen, de verkeerspost te Terneuzen, de verkeerspost te Hansweert en de patrouillevaartuigen van de Verkeersdienst.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author