IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verkeersbegeleiding en -regeling in het kader van de uitgebreide walradarketen Westerschelde
Smit, J. (1981). Verkeersbegeleiding en -regeling in het kader van de uitgebreide walradarketen Westerschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 63 + figuren pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Smit, J.

Abstract
    In deze nota is nader uitgewerkt hoe Rijkswaterstaat t.b.v. de uitvoering van haar taken met betrekking tot de afwikkeling van het scheepvaartverkeer in het Westerscheldegebied mede gebruik kan maken van de uitgebreide walradarketen. Aan de orde komen de verkeersbegeleidingsaspecten; de taakuitvoering van de verkeersleiding; toelichting op de verkeersposten t.b.v. de programma's van eisen en de eisenprogramma's voor de verkeersposten te Vlissingen, Terneuzen en Hansweert.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author