IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verkeersafwikkeling Kanaal Terneuzen-Gent, fase 1
Brolsma, J.U. (1989). Verkeersafwikkeling Kanaal Terneuzen-Gent, fase 1. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 15 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Brolsma, J.U., more

Abstract
    Het scheepvaartverkeer op het Kanaal Terneuzen - Gent en de goederenoverslag in de haven van Gent zijn na de verruimingswerkzaamheden van 1968 snel en fors gestegen. De laatste jaren tekent zich een zekere stabilisatie af. Bij verdere ontwikkeling van de westelijke kanaaloever zal (ook zonder nieuwe zeesluis) een verdere stijging van het goederenvervoer per zeeschip plaatsvinden. Het aantal binnenlopende zeeschepen stijgt t.o.v. 1984 met 25% tot 6000 schepen op jaarbasis. Na openstelling van het nieuwe sluizencomplex in Hansweert zal de duwvaart op het Kanaal Gent-Terneuzen met ca. 50% stijgen. De verkeersregeling, d.w.z. het maken van afspraken over ontmoetingen van grote eenheden, vindt momenteel plaats via VHF-kanaal 11 door de loodsen, met medewerking van verkeerspost Terneuzen. Afgaande op de verkeersprognoses zal het aantal voor de verkeersafwikkeling relevante ontmoetingen verdubbelen tussen nu en 2000. Het maken van afspraken via de VHF voldoet nu nog redelijk goed, maar kan in de toekomst problemen o

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author