IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vaargedragsmeting aan boord van het massagoedschip " Catharine Venture " op de Westerschelde d.d. 30 september 1982 [A.H. Gruis] [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart
(1983). Vaargedragsmeting aan boord van het massagoedschip " Catharine Venture " op de Westerschelde d.d. 30 september 1982 [A.H. Gruis] [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 16 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Voor de verbetering van de maritieme toegankelijkheid van de haven van Antwerpen is van Nederlandse zijde medewerking toegezegd bij de verdere uitwerking van de plannen. De direktie Zeeland die als vaarwegbeheerder in de Technische Schelde Commissie is vertegenwoordigd heeft de dienst Verkeerskunde verzocht om assistentie te verlenen bij de uit te voeren studies. In het kader van een nader technisch-nautisch onderzoek naar de karakteristieken van de gewenste vaarweg is het voor de dienst Verkeerskunde noodzakelijk om meer en beter inzicht te verkrijgen in de aktuele vaarschema's van diepstekende zeeschepen. Daartoe wordt in overweging genomen om een reeks vaarsnelheids- en vaargedragsmetingnen uit te voeren. Dit verslag geeft de resultaten weer van een als proef uitgevoerde vaargedragsmeting. Afhankelijk van de behaalde resultaten zal worden besloten of meerdere vaargedragsmetingen in dit kader nodig zijn.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top