IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Te verwachten dwarsstroomhinder voor de scheepvaart tijdens de aanleg van de Markiezaatsdam
Oudshoorn, B. (1981). Te verwachten dwarsstroomhinder voor de scheepvaart tijdens de aanleg van de Markiezaatsdam. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 34 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Oudshoorn, B.

Abstract
    Beschreven worden de resultaten van een nautisch onderzoek naar de dwarsstroomhinder op de Schelde-Rijn verbinding. Uit een enquête onder schippers die de verbinding bevaren blijkt dat vooraf schepen met een laag vermogen hiervan hinder ondervinden. Ook alle duwbootkapiteins ondervinden hinder van de dwarsstroom. Lege schepen ondervinden weinig hinder. Bij slecht zicht is de dwarsstroom hinderlijker dan bij goed zicht. Uit modelonderzoek blijkt dat de dwarsstroomhinder sterk afhankelijk is van de vaarsnelheid c.q. motorvermogen. Kleinere vaarsnelheden leiden tot grotere vaarbaanbreedten. Voor relevante verkeerssituaties is vastgesteld wat de benodigde vaarwegbreedte is. Vergelijking van de benodigde vaarwegbreedte met de vaargeulbreedte van de Schelde-Rijn verbinding geeft aan welke verkeerssituaties ter hoogte van het sluitgat bij welke stroomsnelheden ongewenst zijn. Op grond hiervan is een verkeersregeling geformuleerd waarmee ongewenste verkeerssituaties worden voorkomen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author