IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Presentatie van waterloopkundige modelberekeningen naar de Westerscheldeoeververbinding trace 3-BT (Detwes-100m grid)
Dekker, L. (1990). Presentatie van waterloopkundige modelberekeningen naar de Westerscheldeoeververbinding trace 3-BT (Detwes-100m grid). Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 10 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 

Abstract
    Om de veranderingen in getij en morfologie ten gevolge van de Westerscheldeoeververbinding te bepalen worden tweedimensionale stromingberekeningen uitgevoerd. In deze notitie zijn de berekeningen naar het trace 3-BT besproken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author