IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Slibverspreiding in de Westerschelde als gevolg van baggeren in de Westbuitenhaven van Terneuzen in februari 1992 met behulp van waterinjectie: vergelijking met andere metingen
(1992). Slibverspreiding in de Westerschelde als gevolg van baggeren in de Westbuitenhaven van Terneuzen in februari 1992 met behulp van waterinjectie: vergelijking met andere metingen. Notities NWL, 92.21. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zeeland: Middelburg. 6 + bijlagen pp.
Part of: Notities NWL. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg, more

Available in

Keywords
    Coastal engineering; Dredge spoil; Dredging; Mud; ANE, Netherlands, Westerschelde, Terneuzen Harbour; Marine; Brackish water

Abstract
    In deze nota zijn de resultaten vastgelegd van een tweetal metingen tijdens het baggerwerk met het waterinjectievaartuig Jetsed in de Westbuitenhaven van Terneuzen. Een meting werd uitgevoerd tijdens het baggerwerk waarbij, volgens de lopende baggerovereenkomst, alleen bij vloedgaande stroom werd gewerkt. Ten behoeve van de andere meting, werd bij wijze van proef gedurende het gehele getij gebaggerd. Ongeveer een maand later werd een gelijksoortige meting uitgevoerd, ter vergelijking met omstandigheden welke niet door baggerwerken worden beïnvloed. Ten einde tevens vast te stellen of het baggerwerk in de Westbuitenhaven extra baggerbezwaar oplevert in de Braakmanhaven, werden de metingen uitsluitend benedenstrooms van de Westbuitenhaven en in de mond van de Braakmanhaven uitgevoerd. Tenslotte worden de resultaten van de voorliggende meting samen met een soortgelijke meting in de Buitenhaven van Hansweert, vergeleken met metingen welke werden uitgevoerd tijdens het stortrn van uit de haven vrijkomende specie v

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top