IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Problematiek Markiezaat betreffende het Spuikanaal Bath, de landaanwinning en het Randmeer bij Bergen op Zoom
Geraats, S.M.E.H.P. (1982). Problematiek Markiezaat betreffende het Spuikanaal Bath, de landaanwinning en het Randmeer bij Bergen op Zoom. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP): Lelystad. 50 + bijlagen pp.

Available in  Author 
Document type: Interim report

Keywords
    Civil engineering; Dredge spoil; Hydrology; Land reclamation; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Geraats, S.M.E.H.P.

Abstract
    Inventarisatie van de problematiek rond de aanleg van de Bergse Plaat en het creëren van de Binnen-Schelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author