IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De Rijkswaterstaat-participatie in het walradarsysteem Westerschelde
Smit, J. (1976). De Rijkswaterstaat-participatie in het walradarsysteem Westerschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 26, fig., bijl. pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Smit, J.

Abstract
    In het kader van de uitbreiding van de bestaande walradarketen tussen Hansweert en Antwerpen in westelijke richting is door Philips Nederland een Development Cost Plan opgesteld. Aangezien de inbreng van Rijkswaterstaat zowel bij het formuleren van de doelstellingen als bij het opstellen van dit plan gering was, terwijl de voornaamste doelstellingen van het systeem toch voor een belangrijk deel vallen binnen de taken die Rijkswaterstaat heeft m.b.t. de verkeersafwikkeling, werd een werkgroep ingesteld om de taak die Rijkswaterstaat in deze heeft te onderzoeken. In dit rapport wordt hiervan verslag gedaan. Geconcludeerd wordt dat deelname van Rijkswaterstaat aan het geprojecteerde walradarsysteem sterke aanbeveling verdient.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author