IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Radardekking kanaal Gent-Terneuzen
Visser, J. (1991). Radardekking kanaal Gent-Terneuzen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Rotterdam. 21 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water; Fresh water

Author  Top 
  • Visser, J.

Abstract
    Onderzoek naar de juiste radar-lokaties langs het Kanaal Gent-Terneuzen voor een kompleet overzicht van het Nederlandse deel van het kanaal, en advies over een fasegewijze invoering van een radarsysteem (systeemopzet en kostenraming). Voorgesteld wordt radarstations te plaatsen aan de zuidkant van het sluiseiland Terneuzen, op de brug van Sas van Gent en op de Axelsche vlakte kmr. 7. Tevens wordt aanbevolen geen warmtebeeld-kamera's toe te passen als alternatief voor radarobservatie t.b.v. verkeersbegeleiding op het kanaal.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author