IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ongevallenanalyse van de grote zeeschepen in de Westbuitenhaven van Terneuzen 1966 t/m 1982
Wels, H. (1983). Ongevallenanalyse van de grote zeeschepen in de Westbuitenhaven van Terneuzen 1966 t/m 1982. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 7 + figuren pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Wels, H.

Abstract
    In het kader van de verbetering van de Westbuitenhaven van Terneuzen is een ongevallenanalyse van grote zeeschepen uitgevoerd. Daarbij werd gebruik gemaakt van vier bestanden die in beheer zijn bij de Dienst Verkeerskunde (bestand scheepsongevallen Westerschelde 1966 t/m 1978; centraal ongevallenbestand Dienst Verkeerskunde 1979 t/m 1981 en het bestand scheepsongevallen directie Zeeland 1989 t/m 1982. Uit de analyse blijkt dat de ongevallen voornamelijk optreden tijdens het aanlopen van de voorhaven van Terneuzen door grote zeeschepen. Vooral het voorstrooms binnenvaren levert problemen op voor de afstopmoeuvre die daarna moet worden ingezet. Zowel bij de vaart vanuit richting Antwerpen naar voorhaven als vanuit de richting Vlissingen zijn ongevallen in de voorhaven geconstateerd. Bij het onderzoek naar verbeteringen in de voorhaven zal daarom met beide vaarrichtingen rekening moeten worden gehouden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author