IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderzoek tijpoorten Westerschelde: eindrapport
Wijnstra, R. (1993). Onderzoek tijpoorten Westerschelde: eindrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer: Rotterdam. 29 + bijlagen pp.

Available in  Author 
Document type: Final report

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Wijnstra, R.

Abstract
    Probabilistische tijpoorten zijn berekend voor Cape-size bulkcarriers (breedte tot 32,30 m) en Panamax bulkcarriers. Deze tijpoorten gelden voor de vaart van de loodspost Wandelaar naar Vlissingen Sloehaven of naar de ankerplaats Everingen. De berekende tijpoorten geven een toegankelijkheid, die vergelijkbaar is met de huidige situatie (december 1993). In hoofdstuk 2 wordt het principe van het geulontwerp behandeld en komt het verschil aan de orde tussen de deterministische en de probabilistische ontwerpmethode. In h.3 worden de veiligheidscriteria behandeld, waarop het probabilistisch ontwerp wordt gebaseerd. H.4 presenteert de verschillende invoergegevens en de wijze waarop deze in klassen zijn ingedeeld. In h.5 worden de eindresultaten van de berekeningen met het rekenprogramma HARAP (HARbour APproach) gepresenteerd en besproken. Op basis hiervan worden in h.6 een aantal conclusies getrokken en in h.7 aanbevelingen gedaan.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author